ارتباط با ما


فرم تماس با ما

تماس با ما

شما میتوانید از طریق اطلاعات زیر با شرکت به فرزام تماس برقرار کنید

شرکت به فرزام


ایران – قزوین – شهرک صنعتی لیا – انتهای بلوار اصلی – خیابان کارایی

تلفن : ۰۲۸۳۳۴۵۴۴۹۲

فکس : ۰۲۸۳۳۴۵۴۴۹۳

کد پستی : ۳۴۴۹۱۳۴۳۷۴

behfarzam.ir : وب سایت

[email protected] : ایمیل