آرش شیمی

مدیران گروه تولیدی لایی بافت در جهت توسعه مجموعه و تامین نیازهای مشتریان، در سال 1388 اقدام به تاسیس و راه اندازی واحد آرش شیمی نموده ، این واحد در زمینه تولید انواع چرم PU , PVC فعالیت دارد.