گروه تولیــدی بـه فــرزامــ

ارائه دهنده انواع چرم مصنوعی ، منسوجات نبافته و لایه های تقویتی کفش

درباره ما

لایی بافت

منسوجات نبافته

آرش شیمی

انواع چرم مصنوعی

به فرزام

لایه های تقویتی کفش

نقل قول

محصولات

مبلمان

چرم

کیف

چرم

کفش

چرم - رویه - لایه های تقویت کفش

فیتر

الیاف داخل فیلتر

ساختمانی و راه سازی

الیاف نبافته - سد سازی - پل سازی

خودرو

روکش صندلی - چرم دور فرمان

گالری

نمایشگاه ها